تماس با مدیر فنی : ۰۹۱۳۰۰۰۵۱۵۶ -- ۰۹۱۲۰۵۷۵۱۵۶
دفتر اصفهان : ۱۲-۳۲۲۳۳۱۱۱-۰۳۱ دفتر تهران : ۰۲۱۶۶۱۲۸۰۶۲

سربندی اتصالات در مدار ستاره مثلث موتور القایی

موتور های سه فاز القایی از نوع روتور قفسه ای در مجموع دارای 3 سری سیم پیچ هستند که در نهایت این سه سری سیم پیچ بر روی بدنه خارجی موتور در قسمتی با نام ترمینالهای موتور یا تخته کلم جمع می شوند

در این حالت بر روی تخته کلم موتور ما 6 سر ( 6 عدد ترمینال )خواهیم داشت.

تخته کلم موتور سه فاز

برای راه اندازی یک موتور سه فاز ما به سه عدد خظ سه فاز احتیاج خواهیم داشت ولی اینجا 6 ترمینال در دسترس است!

راه حل این اتصال این است که 6 سر اتصال را به سه سر تبدیل کنیم.

روش اول این است که سیم پیچهای موتور را به صورت ستاره اتصال دهیم.

روش اتصال ترمینالهای موتور به صورت ستاره به این صورت است.

اتصال ستاره موتور سه فاز

روش دوم این است که سیم پیچهای موتور را به صورت مثلث اتصال دهیم.

روش اتصال ترمینالهای موتور به صورت مثلث به این صورت است.

اتصال مثلث موتور سه فاز

چه زمانی میتوانیم اتصال ترمینالهای موتور سه فاز را ستاره کنیم؟

زمانی که توان موتور بیشتر یا کمتر از 4 کیلو وات باشد می توان آن را ستاره نموده و به سه فاز متصل نمود.

البته در حالت ستاره از تمام توان موتور نمی توان استفاده کرد.

چه زمانی می توانیم ترمینالهای موتور را مثلث کرده و به برق سه فاز وصل کنیم؟

زمانی که بخواهیم از تمامی توان موتور استفاده کنیم آن را به صورت مثلث راه اند