تماس با مدیر فنی : ۰۹۱۳۰۰۰۵۱۵۶ -- ۰۹۱۲۰۵۷۵۱۵۶
دفتر اصفهان : ۱۲-۳۲۲۳۳۱۱۱-۰۳۱ دفتر تهران : ۰۲۱۶۶۱۲۸۰۶۲

اهمیت نصب اینورتر در پمپهای آبیاری مزرعه

آبیاری مزارع توسط پمپاژ آب می­تواند هزینه زیادی  داشته باشد و بهبود بهره وری پمپ­های آبیاری دارای مزایای بسیاری بوده است که از جمله می­توان به بهره وری مزرعه آبیاری شده اشاره کرد . هنگامیکه یک پمپ تک مورد نیاز است تا بیش از یک برد از مقادیر جریان و فشار اعمال شود، روش استاندارد، طراحی پمپ برای مواجه شدن با بیشترین تقاضا  از خروجی جریان و فشار است .  به همین دلیل معمولا پمپ ها با اندازه بزرگ هستند. و آنها در بیش از یک طیف از خدمات به صورت نا کارآمد عمل خواخند کرد.

این وضعیت، اهمیت نصب اینورتر را نشان می­دهد که می­توان با استفاده از روشهای کنترل نظیر یک درایو، فرصتی را برای کاهش انرژی مورد نیاز ارائه  می­نماید.

اکثر سیستمهای موجود به یک روش کنترل نیازمند است که این روش کنترل شامل خطوط کنار گذر، شیرهای تنظیم جریان، مولتی پمپ یا تنظیم سرعت پمپ می­باشد