تماس با مدیر فنی : ۰۹۱۳۰۰۰۵۱۵۶ -- ۰۹۱۲۰۵۷۵۱۵۶
دفتر اصفهان : ۱۲-۳۲۲۳۳۱۱۱-۰۳۱ دفتر تهران : ۰۲۱۶۶۱۲۸۰۶۲

نکات ضروری در ارتباط با لوازم جانبی اینورتر

جهت رعایت استانداردها در سطح بین المللی برای نصب اینورتر و بالابردن بهره­ وری اینورتر ها می ­بایست ازلوازم جانبی اینورتر استاندارد و مناسب با نوع کاربری اینورتر ها استفاده گردد.
جهت بهره وری بهتر از اینورتر لازم است که اینورتر به صورت استاندارد نصب شود و ازلوازم جانبی اینورتر استفاده گردد بدین معنی که در ورودی اینورتر ازچوک وروردی اینورتر و پس از آن ازفیلتر نویزگیر ورودی استفاده شود و سپس اینورتر نصب گردد و پس از آن به ترتیب چوک خروجی اینورتر و فیلتر نویزگیر خروجی نصب شده و سپس به موتور متصل گردد .این عمل باعث می شود ضمن بالابردن طول عمر اینورتر باعث کاهش هزینه هایی نظیر مصرف انرژی و   تامین  قطعات شود.

مقاومت ترمز

                           
در صنایعی نظیر آسانسور , حرکت های رفت و برگشتی , جرثقیل و عملکردهای مشابه که الکتروموتور می بایست از حرکت بایستد و مجدد حرکت کند از قطعه ای به نام مقاومت ترمز  بر سر راه اینورتر استفاده می شود که موجب تبدیل انرژی الکتریکی به گرمایی شده و تخلیه ی ولتاژ برگشتی را از طریق گرما دفع می کند تا از افزایش مصرف برق و صدمه زدن به اینورتر جلوگیری نماید.
برای نصب مقاومت ترمز به اینورتر ازیونیت یا ماجول ترمز استفاده میگردد ماژول ترمز قطعه ای فلزی است که مقاومت ترمز را به اینورتر نصب می کند که در برخی از مدل های اینورتر یونیت ترمز داخلی وجود دارد بدیهی است در برخی مدل هایی که اینورتر یونیت ترمز داخلی ندارد برای نصب مقاومت ترمز تهیه ماژول ترمز خارجی لازم می باشد