تماس با مدیر فنی : ۰۹۱۳۰۰۰۵۱۵۶ -- ۰۹۱۲۰۵۷۵۱۵۶
دفتر اصفهان : ۱۲-۳۲۲۳۳۱۱۱-۰۳۱ دفتر تهران : ۰۲۱۶۶۱۲۸۰۶۲

مقاومت ترمز اینورتر

مقاومت ترمقاومت نرمز ( مقاومت سرامیکی ) در اسانسور

مقاومت ترمز ( Brake Resistance )  در اسانسور با راه اندازی اینورتر به این دلیل استفاده می کردند زیرا در مرمت اسانسور دو مد اصلی وجود دارد:

1- مد موتوری : به این مفهوم که موتور در حال اعمال نیرو گشتاور برای بالا بردن سمت سنگین سیستم تعادلی است . بالا کشیدن کابین با بار نامی یا پایین بردن کابین خالی

2- مد ژنراتوری : که در آن موتور گشتاور مثبتی ایجاد نکرده بلکه سیستم با وزن خود جا به جا میشود ( کابین با بار نامی به سمت پایین با کابین خالی به سمت بالا )

در این حالت موتور هیچ انرژی مصرف نمی نماید بلکه در این حالت ، تولید ولتاژو فرکانس می کند ، اگر موتور وارد مد باز تولید شود در این صورت مقدار ولتاز باس افزایش می یابد لذا با مقایسه این ولتاژبا مقدار مرجع مورد نظر میتوان زمان ورود مقاومت ترمز به مدار را تشخیص داد . معمولا انواع مقاومت ترمز از طریق یک سوییچ و به صورت موازی با ترمینال موتور بسته می شود و در صورت دریفت سیکنال خطا ین مقاومت ترمزها وارد مدار می شوند